Thái Vi

May 3, 2012

mảnh vụn 1

Filed under: lin tin — marcofogg @ 3:43 pm
Tags:

* tôi đột ngột chán chường blog, dù vẫn còn ham muốn viết nhảm một vài thứ gì đó.

* hiện tôi đang down 204 Gb phim thuộc thể loại martial arts của Shaw Brothers Studio giai đoạn 1965-1986. Có lẽ cũng tạm tạm đủ dùng và ‘nghiên cứu’ về giai đoạn này. Song, vẫn thiếu nhiều phim tiêu biểu của giai đoạn Kinh kịch đầu tiên và CAT III sau này 😦 Chán

* bạn bè bỏ tôi hay tôi bỏ họ? Có lẽ là vế sau. Lí do? Tự nhiên tôi chán 😀

* tôi đang tự lên cho mình một dự án để giải khuây trong lúc ‘bỏ’ bạn bè 🙂 Contemporary World Cinema, nhưng biết bao giờ, nhỉ?

Advertisements

Blog at WordPress.com.