Thái Vi

March 29, 2011

Khoảng khắc hạnh phúc nhất đời bố

Filed under: Uncategorized — marcofogg @ 5:43 pm

là lúc bố nhìn thấy con, Thái Vi :*

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.