Thái Vi

September 5, 2009

chiều buồn nghĩ về một ẩn dụ cũ

Filed under: My Poems — marcofogg @ 12:47 am
Tags:

chiều buồn nghĩ về một ẩn dụ cũ

giữa chim và thép gai

chim tự chọn thép gai để chết [/tự do]

ngu như chim

và cứng nhọn như thép [gỉ]

bật tiếp một tập The Glory days [episode 10] để ngập lụt buổi chiều

chim bay đi…

nước luênh loáng

dương vật biện chứng

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: